فعالسازی مترجم متن واژه پرداز

لطفا به منظور اعتبارسنجی نرم افزار مراحل زیر را انجام دهید :

1- اطلاعات مورد نیاز برای پشتیبانی از نرم افزار را در فرم زیر وارد نمایید.

نام :
نام خانوادگی :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الكترونیك :

2- سریال نرم افزار و شناسه سیستم را در جعبه های زیر وارد نمایید.

سریال نرم افزار :
شناسه سیستم :

3- متن موجود در عكس زیر را در جعبه معادل آن وارد نمایید. (در صورتی كه متن داخل عكس خوانا نیست ، صفحه را ریفرش نمایید تا عكس جدیدی برای شما نمایش داده شود)

متن داخل عكس :

4- دكمه پردازش را كلیك نمایید تا شناسه سرور برای شما تولید گردد.

5- شناسه سرور زیر را به پنجره اعتبارسنجی نرم افزار انتقال دهید.

شناسه سرور :