:: محصولات :: 0
محصولات
تایپ گفتاری
نرم افزار تایپ گفتاری نویسیار
نسخه کاربردی
تایپ گفتاری با دقت و سرعت بالا
تبدیل فایل صوتی به متن
دارای 30/000 لغت پرکاربرد فارسی
شماره ثبت : 205440
قیمت :540/000 تومان
نرم افزار تایپ گفتاری نویسیار
نسخه ممتاز
تایپ گفتاری با دقت و سرعت بالا
تبدیل فایل صوتی به متن
دارای 45/000 لغت پرکاربرد فارسی
شماره ثبت : 205440
قیمت :690/000 تومان
نرم افزار تایپ گفتاری نویسیار
نسخه حرفه ای
تایپ گفتاری با دقت و سرعت بالا
تبدیل فایل صوتی به متن
دارای 60/000 لغت پرکاربرد فارسی
عدم محدودیت در افزایش لغات
شماره ثبت : 205440
قیمت : 840/000 تومان
نرم افزار تایپ گفتاری نویسیار
نسخه پزشکی
تایپ گفتاری با دقت و سرعت بالا
تبدیل فایل صوتی به متن
مخصوص پزشكان و رادیولوژیست‌ها
قابل استفاده در تمام بیمارستان‌ها، مراكز درمانی، مراكز رادیولوژی، MRI ، CT و مراکز قلب
شماره ثبت : 205440
قیمت :1/240/000 تومان
نرم افزار تایپ گفتاری نویسیار
نسخه حقوقی
تایپ گفتاری با دقت و سرعت بالا
تبدیل فایل صوتی به متن
امکان تایپ متون حقوقی و قضایی
مناسب برای كار وكلا، قضات و حقوق‌دانان در دفترهای حقوقی، دادگاه‌ها و دفترهای اسناد رسمی
شماره ثبت : 205440
قیمت :1/240/000 تومان
نرم افزار تایپ گفتاری نویسیار
نسخه اسلامی
تایپ گفتاری با دقت و سرعت بالا
تبدیل فایل صوتی به متن
مناسب برای تایپ متون اسلامی، متون فقهی، تایپ متون قرآنی، متون دینی، تایپ احادیث و متون مذهبی
قابل استفاده در دفاتر تایپ ، ادارات و سازمان ها
شماره ثبت : 205440
قیمت :1/240/000 تومان
مترجم متن
نرم افزار مترجم متن
واژه پرداز
ترجمه انگلیسی به فارسی در 46 دامنه
ترجمه انواع فایل های متنی
ترجمه با اشاره موس
شماره ثبت : 204288
قیمت :420/000 تومان
فرهنگ لغت
نرم افزار فرهنگ لغت انگلیسی
واژه پرداز
26 دامنه تخصصی ترجمه
امکان تلفظ لغات
ترجمه با اشاره موس
شماره ثبت : 204303
قیمت :145/000 تومان
نرم افزار فرهنگ لغت فرانسوی
واژه پرداز
امکان تلفظ لغات
نمایش جدول صرف فعل
ترجمه با اشاره موس
شماره ثبت : 204287
قیمت :145/000 تومان
نرم افزار فرهنگ لغت آلمانی
واژه پرداز
امکان تلفظ لغات
صرف افعال
ترجمه با اشاره موس
شماره ثبت : 204286
قیمت :145/000 تومان
نرم افزار فرهنگ لغت ایتالیایی
واژه پرداز
امکان تلفظ لغات
صفحه کلید اختصاصی
ترجمه با اشاره موس
شماره ثبت : 204383
قیمت :145/000 تومان
نرم افزار فرهنگ لغت اسپانیولی
واژه پرداز
امکان تلفظ لغات
صفحه کلید اختصاصی
ترجمه با اشاره موس
شماره ثبت : 204382
قیمت :145/000 تومان
نرم افزار فرهنگ لغت عربی
واژه پرداز
امکان تلفظ لغات
صفحه کلید اختصاصی
ترجمه با اشاره موس
شماره ثبت : 204457
قیمت :145/000 تومان
نرم افزار فرهنگ لغت ترکی
واژه پرداز
امکان تلفظ لغات
صفحه کلید اختصاصی
ترجمه با اشاره موس
شماره ثبت : 205655
قیمت :145/000 تومان
نرم افزار فرهنگ لغت چینی
واژه پرداز
امکان تلفظ لغات
نمایش فونتیک Pinyin
ترجمه با اشاره موس
شماره ثبت : 205654
قیمت :145/000 تومان