:: محصولات > نرم افزار مترجم متن واژه پرداز :: 0
نرم افزار مترجم متن واژه پرداز
ویژگی های مترجم متن واژه پرداز

46 دامنه ترجمه تخصصی

امكان استفاده از 46 دامنه ترجمه تخصصی علاوه بر دامنه عمومی ( انواع رشته های مهندسی شامل برق ، مكانیك ، عمران ، كامپیوتر ، صنایع ، فناوری اطلاعات ، معماری ، پزشكی ، نفت ، شیمی ، رباتیك ، پلیمر ، مواد ، اپتیك و لیزر ، شهرسازی ، نساجی ، هوافضا ، كشاورزی ، معدن ، راه آهن ، دریا ، منابع طبیعی و دیگر رشته ها همچون پزشكی ، حقوق ، داروسازی ، حسابداری ، مدیریت بازرگانی ، تجارت ، زیست شناسی ، مدیریت صنعتی ، علوم كامپیوتر ، روانشناسی ، علوم و صنایع غذایی ، علوم اقتصادی ، علوم سیاسی ، دامپزشكی ، مدیریت دولتی ، الهیات و معارف اسلامی ، زمین شناسی ، تربیت بدنی ، جامعه شناسی ، روزنامه نگاری ، فلسفه ، نجوم ، علوم تربیتی و زبان شناسی )
[توجه داشته باشید که به صورت پیش فرض امکان استفاده از دامنه عمومی و یک دامنه تخصصی انتخاب شده توسط کاربر وجود دارد . برای اضافه نمودن دامنه‌های بیشتر به نرم افزار می‌بایست آنها را خریداری نمایید .]ترجمه انواع فایل های متنی

توانایی استخراج متن از انواع فایلهای متنی و ترجمه آنها شامل فایل های WORD , PDF , TXT , RTF , HTML و ...ترجمه با اشاره موس

از طریق این تكنولوژی كاربر قادر است داخل محیط و تمامی برنامه های تحت ویندوز متن دلخواه خود را با اشاره یا كلیك موس استخراج و ترجمه نماید .ترجمه متن داخل تصویر

توانایی ترجمه متون غیر قابل انتخاب در تصاویر با فرمت های TIF , JPG , PNG , BMP , DCX , PCX و تصاویر به دست آمده از اسكنرخواندن متون و تلفظ لغات

قابلیت خواندن متون و تلفظ لغات برای كاربر به همراه امكان تغییر نوع صدا و سرعت خواندنافزودن لغات جدید

از طریق این تكنولوژی كاربر قادر است لغات مورد نظر خود را به لغت نامه مترجم اضافه نماید و یا لغات موجود در لغت نامه مترجم را ویرایش نماید.به روز رسانی نرم افزار

از طریق بخش به روز رسانی نرم افزار این امكان برای كاربر فراهم گردیده تا از وجود آپدیت های جدید آگاه شده و برای نصب آنها اقدام نماید.چاپ ترجمه

به منظور چاپ بهینه متن ترجمه شده كاربر می تواند نوع فونت دلخواه خود و همچنین نحوه پاراگراف بندی متن ترجمه شده را انتخاب نموده و سپس اقدام به چاپ نماید .نمونه ترجمه
دامنه عمومی

The American culture of software, is an intersection of unique characteristics for the American culture and of the subculture of software designer and software professionals.

فرهنگ آمریکایی نرم افزار , یک تقاطع ویژگی های منحصر بفرد برای فرهنگ آمریکایی و خرده فرهنگ طراح نرم افزار و حرفه ای ها نرم افزار هست .


Space tourism isn't a new notion, but one Russian aerospace firm wants to open among the stars a hotel.

جهانگردی فضا یک عقیده جدید نیست ، اما یک موسسه هوافضایی روسیه ای میخواهد که باز بکند میان ستاره ها هتلی را .دامنه حقوق

In civil law, you may sometimes be responsible for your actions even though you did not intend the consequences. For example, civil law makes you financially responsible for a car accident you caused but didn't intend.

در قانون مدنی , شما گاها ممكن است مسئول برای اقدام های تان باشید ولو اینکه شما نتیجه ها را قصد نكردید . برای مثال , قانون مدنی شما را مسئول از نظر مالی میسازد برای حادثه ای اتومبیل شما سبب شدید اما قصد نكردید .


At last, their share will be distributed as described by the person's will or intestacy laws.

سرانجام , سهم شان توزیع كرده خواهد شد بطوریکه بوسیله(تا) وصیتنامه شخص یا قانون ها مردن بدون وصیت توصیف کرده میشود .دامنه مهندسی كامپیوتر

The quality of our products in conjunction with our unmatched technical support reflects our commitment to being the best!

كیفیت محصول های مان در عطف با پشتیبانی فنی بی نظیر مان تعهد مان به بودن بهترین منعکس میکند !


Unfortunately, source company is historically a common problem for software adoption.

متاسفانه , شركت مبداء بطور تاریخی یک مساله عادی برای گزینش نرم افزار هست .دامنه پزشكی

When the body has healed, the creation of new tissue goes to the normal speed but Cancer is a condition where the natural systems do not work correct and cells do not die at the normal rate.

وقتیکه بدن التیام یافته است ، آفرینش بافت جدید به سرعت طبیعی میرود اما سرطان یک حالت هست جایی که سیستم های طبیعی درست کار نمیکند و سلول ها در میزان طبیعی نمیمیرد


Influenza is primarily a community infection and is transmitted in households and community. Transmission via droplets requires close contact between source and recipient person, because droplets generally are transmitted only short distances (approximately 6 feet or less) through the air.

آنفلوانزا مقدمتا یک عفونت اجتماعی هست و در خانوار ها و اجتماع پخش کرده میشود . انتقال از طریق ریز قطره تماس نزدیک در میان منبع و شخص دریافت كننده احتیاج میدارد ، زیرا که ریز قطره بطور کلی تنها فاصله های کوتاه ( تقریبا 6 پا یا کمتر ) از میان هوا پخش کرده میشوند

قیمت :420/000 تومان